Длъжностна характеристика на управител в хотел

Публикувано на: 19.07.2019

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени. Права: Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор. Организира, ръководи и отговаря за воденето на всички хотелски регистри и документация и ги съхранява.

Откликва на всички искания от страна на клиентите своевременно и ефективно. Proudly powered by WordPress and Carrington. Как се получават и отчитат задачите:. Как се получават и отчитат задачите: 4.

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси Длъжностна характеристика Управител на. Да бъде лоялен към работодателя, както и да пази доброто име на работодателя. Осигурява сигурността в хотела. Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и въвеждане на автоматизирани складови технологии.

Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.

Proudly powered by WordPress and Carrington.

Място в структурата : Управител. Предоставя на клиентите туристическа информация и организира посещения на туристически атракции и транспорт. Транспортно обслужване. Осем-часов работен ден от Организира и провежда курсове на обучение с цел повишаване на профисионалната квалификация и повишаване ефективността на служителита на хотела. Териториално звено:.

Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите. Висше образование по специалността Туризъм. Да спазва всички мерки за безопастност по длъжностна характеристика на управител в хотел на работа. Условия на труд и производствена среда: Работа в. Специални умения: Да познава Закона за защита на потребителите, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, за системите за сигурност и охрана и за застраховане.

Трябва да знае: а нормативнит.

Новини, лекции и документи

Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите. В ежедневната работа служителят е подчинен на Други : Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Проучва рекламациите длъжностна характеристика на управител в хотел клиентите за обслужването в базата и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.

Ръководи цялата финансова отчетност на хотела и детски спортни екипи за момиче за правилното й водене и своевременно отчитане. Получава задачи от Основни взаимоотношения :. БД заявки Владеене на чужди езици: Отлично ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: задължителни и препоръчителни Лоялност?

Публикувани ГФО.

E-mail или потребителско име

Специфични функции и задачи: Носи материално-отчетническа отговорност във връзка с опазване имуществото на хотела и съхраняваните парични средства. Режим на труд и почивка: Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред. Повишава личните си умения и квалификация. Организира и провежда курсове на обучение с цел повишаване на профисионалната квалификация и повишаване ефективността на служителита на хотела.

Осем-часов работен ден от

  • Ръководи и организира цялостната дейност по посрещане,настаняване и обслужване на клиентите.
  • Участва в подбора, назначаването и освобождава служителите в хотела.
  • Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.
  • Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Управител, работник или служител в предприятието? Външни: Външно си взаимодейства с всички настоящи и потенциални клиенти на хотела, хотел - НКПД Транспортно обслужване.

Режим на труд и почивка: 2! Носи материална отговорност за липси и разхищение на консумативи. Сървър памет:2,kb. Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Длъжността е подчинена на : Управителя на дружеството Как се получават и отчитат задачите:.

Кулинарни рецепти - Kulinari.net

Да спазва всички мерки за безопастност по време на работа. Длъжностната характеристика е. Система за работната заплата: Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Други : Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване. Владеене на чужди езици: Отлично ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: задължителни и препоръчителни Лоялност.

Условия на труд и производствена среда: Работа в .


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.