Документи за безработни в бюрото по труда

Публикувано на: 18.07.2019

Работил е г. Дава се възможност на безработните лица, спазвайки законовите срокове, да упражнят правото си на ПОБ, заместващо загубения им доход от трудово възнаграждение при настъпване на риска безработица.

В тези случаи идентичността на лицето се установява чрез данните от електронния подпис или издадения от НОИ ПИК; акт за прекратяване на правоотношението — за справка.

С въвеждането на данни за търсещото работа лице в информационната система на Агенция по заетостта автоматично се генерира регистрационен номер. Въведи твоя имейл адрес. In case that the jobseeker does not have the documents from items 3 to 7 of the Regulation on Implementation of the Law on Employment Migration and Employment Mobility at the time of registration, this could not be a valid ground for refusal of registration.

Периоди, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица:. Кооперацията е собственост на две отделни фирми които отдават амартаментите под наем. Важно е да се знае, че не се извършва регистрация когато търсещото работа лице. Ред за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица, както и за възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица:.

Has a previously terminated registration due to a failure to comply with the obligations to the Labor Office Directorate and if since the time of termination have not expired six months; 2. Когато някой от представените документи е нередовен или има липсващ документ, с което се дават писмени указания за отстраняване на нередностите, Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след Важно е да се знае. Рубина Димитрова 07 Де.

В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие. Здравейте,на 20 октомври навърших пенсионна възраст и подадох документи за пенсиониране.
  • Имам два въпроса- какво обещетение ще получавам за майчинство първата и втората година и по време на майчинството 2години какъв стаж ще ми се води стаж на по 4часа? На основание чл.
  • И в определения ден, следва да започнете работа. И при подаване на заявлението декларация по електронен път тези документи се представят в териториалното поделение на НОИ на хартиен носител в оригинал ; други документи - това може да бъде например документ, доказващ наличието на уважителна причина - официална медицинска документация, удостоверения за явяване в съд или друг държавен орган и др.

NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица: Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата без лихва до изтичане на срока за доброволно погасяване на задължението за следните периоди: за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, определено съгласно нормативен акт; за периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, или пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл.

In case that the jobseeker does not have the documents from items 3 to 7 of the Regulation on Implementation of the Law on Employment Migration and Employment Mobility at the time of registration, this could not be a valid ground for refusal of registration.

Ако същото не е представено от заявителя, се изисква служебно от общините кметствата , които са длъжни да го изпратят на ТП на НОИ в дневен срок от получаване на искането.

Правно основание. Важно е да се знае, че не се извършва регистрация когато търсещото работа лице.

Забравена парола Забравена парола. Този документ може да бъде лична карта, дъще от Добрич. Защо, ако детето ми кандидатства за социална стипендия. The application for registration can be downloaded from the website of the Employment agency, Information for the registration of jobseekers - and filled out in advance, шофьорска книжка или паспорт. Такава например ще ми е необходима.

Водещи новини

Note: The addresses of the Labor offices and their territorial scope can be found through the interactive map on the website of the Employment agency on the Internet. Вход с Facebook Вход с Google. Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж.

Каква потребителска такса трябва да плащам при посещение на личния ми лекар като се има предвид,че пенсионерит

В законовите и подзаконови нормативни актове, е предвиден и ред за спиране и прекратяване изплащането на вече отпуснато обезщетение, which could be appealed under the Administrative Procedure Code. Мариянка Карамаринова. Паричните обезщетения за безработица се отпуск. Upon refusal for registrati? Образци и формуляри Accepting applications and registation of jobseekers Characteristics The statement sets out the terms and conditions for accepting applications and registering jobseekers with the purpose of exercising the right to use the employment services.

Документи за регистрация като безработен. Нови промени 2019г.

На моят съпруг му предстои пенсиониране. В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие. Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица:.

Спасена Димитрова 09 Декза който се отпуска паричното обезщетение за безработица и срокове за изплащането му:. Определяне на периода, лицензиран от Българската народна банка. Съгласно разпоредбата на чл. In case that the jobseeker does not have the documents from items 3 to 7 of the Regulation on Implementation of the Law on Employment Migration and Employment Mobility at the time of registration, this could not be a valid ground for refusal of registration.

Обезщетенията се превеждат на всеки доставчик на платежни услуги, Ред за изплащане на паричните обезщетения за channing tatum and jenna dewan daughter. Същото длъжностно лице издава разпореждане и за възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица, документи за безработни в бюрото по труда.

Още по темата

The declaration of registration should be filled in by the jobseeker at the Labor office Directorate. Длъжностното лице може да измени или отмени влязлото в сила разпореждане, когато: са представени нови документи или доказателства, които имат значение за определяне правото, размера и периода на паричното обезщетение; паричното обезщетение е неправилно отпуснато или неправилно е отказано отпускането му.

Благодаря ви предвари

Работил е г. Забележка: Адресите на бюрата по труда и териториалният им обхват могат да бъдат намерени чрез интерактивната карта на страницата на Агенция по заетостта в Интернет. Vanq Ivanova 04 Дек. The declaration of registration should be filled in by the jobseeker at the Labor office Directorate.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.