Министерство на външните работи профил на купувача

Публикувано на: 01.07.2019

На оценка подлежат само оферти, които покриват минималните технически изисквания и функционалности, посочени в техническата спецификация, и съдържат идеен проект с поне един от техническите показатели за оценка от Методиката. Комисия за защита от дискриминация.

Министерство на младежта и спорта. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА. Осъществява контролни функции по изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира изпълнението на финансовите операции на Центъра съгласно приетия му бюджет.

Какво трябва да направя,ако пътувам с кола зад граница? Секретариат контакти. Комисия за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки cookies. Комисия за енергийно и водно регулиране. Комисия за финансов надзор. Избраният за изпълнител участник представя документ за внесена гаранция за изпълнение на поръчката към датата на сключването на договора. Администрация на Президента.

Този сайт използва бисквитки cookies.
  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Експерт дискови масиви; 2.
  • Държавна комисия по сигурността на информацията. Ръководител проект; 2.

Република България

Очаква се присъединяването и на други страни от региона през следващите години. Експерт Хардуер и Комуникации; 2. Ръководител проект; 2. Документът, който се представя от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл.

Изискванията по отношение на гаранцията са съгласно раздел IX от документацията и чл. Календар на публикуване. Прочети повече.

  • Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Йосиф В.
  • Министерски съвет. Комисия за защита на конкуренцията.

Заместник-министър Петко Дойков прие посланика на Египет Заместник-министърът на външните работи Петко Дойков прие копия на акредитивните писма на новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет Халид Ибрахим Емара.

Експерт - разработчик на софтуера програмист ; 2. Календар на публикуване. Споразумение На 10 ноември г. Мисия на Регионалния център: Насърчаване на активното сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, посредством обучен.

Доставки - 35478-2019

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно чл. ЕЕДОП се предоставя единствено в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, съгласно изискванията на чл.

Профил на купувача.

Експерт информационна сигурност; 2. Заместник-министър Дойков подчерта възхода на двустранните отношения на България с Египет през последните години. Функции на Центъра: Да насърчава и координира проучването на практиките по опазването на елементи на нематериалното културно наследство, съгласно чл.

Министерски съвет. Март г. Министерство на външните работи.

Заглавие на лявото меню

Приемане Отказ Повече информация. Оптималното съотношение се оценява въз основа на оценка на показатели за качество и цена, подробно описани в Методиката за комплексна оценка на офертите.

Какви ваксини е нужно да си направя преди пътуване? Какво трябва да направя,ако пътувам с кола зад граница?

Споразумение На 10 ноември г. Функции на Центъра: Да насърчава и координира проучването на практиките по опазването на елементи на нематериалното културно наследство, описани подробно в Техническата спецификация:, съгласно чл. Комисия за защита от дискриминация. Заместник-министър Дойков подчерта възхода на двустранните отношения на България с Египет през последните години.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник? Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, п. София. Съвет за електронни медии.

Електронни административни услуги През системата за електронни услуги на МВнР български граждани, които живеят извън пределите на Република България и искат да подновят личните си документи могат да подадат електронно заявление и да заплатят по електронен път за тази услуга, като получаването на готовите документи се осъществява в заявена от тях консулска служба при избрани от тях условия за доставка.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:. Центърът се финансира целево от българската държава като за целта е създаден специален член в националния Закон за културно наследство.

Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, описани подробно в Техническата спецификация:.

Споразумението е ратифицирано със закон и обнародвано в Държавен вестник брой 32 от Практическа информация Помощ За контакти Информация за удостоверенията, изисквани при възлагане на обществени поръчки в ЕС.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Facebook
Twitter
Коментари
Макарий 03.07.2019 в 22:22 Отговор

Какво трябва да направя,ако пътувам с кола зад граница?

Нелчо 03.07.2019 в 08:53 Отговор

МВР си запазва правото да откаже достъп на даден представител на Изпълнителя при наличие на основания за това; 3. От 20 ноември г.

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.