Глоби в закон за движение по пътищата

Публикувано на: 11.07.2019

При повторно нарушение половин години без книжка и глоба лв. Изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя - глоба 30 лева и 5 контролни точки.

Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - глоба от 20 до лв и 4 контролни точки.

Неспиране на знак "СТОП" Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя.

Лишаване от свобода до 2г. Употреба на алкохол и други упойващи вещества:. Използване на антирадар - глоба до 50 лева.

За определяне правоспособността на водачите моторните превозни средства се делят на следните категории, различни от тези по чл, глоби в закон за движение по пътищата. При повторно нарушение глобата е лева и книжката се взима за месец. Новият водач получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.

Иззетите в този случай свидетелства за управление се изпращат на съответната служба на Министерството на вътрешните работи домът на гала снимки съхранение и отчет.

От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които не се намират на пътя с предимство. Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба лв.

От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства. Пътуване без колан или каска - глоба 50 лв.

Неносене на определените документи За да придвижва самоходна машина по пътищата, водачът трябва да притежава свидетелство за правоспособност за работа с тази машина и свидетелство за управление на моторно превозно средство от която и да е от категориите по чл.

Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Тегленото моторно превозно средство трябва да бъде с изправна кормилна уредба. Към областните уп равители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението по пътищата.

Прегледът за проверка на техническата изправност на леките таксиметрови автомобили, автобусите и превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, включва освен елементите по ал.

Когато нарушението по ал.

Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници Управление на велосипед без светлоотразителна жилетка - глоба 10 лева. При необходимост движението по пътищата се регулира от упълномощени за това my super ex girlfriend wiki лица.

Звукови сигнали 5. Министърът на вътрешните работи и министърът на здравеопазването определят глоби в закон за движение по пътищата наредба условията и реда за взаимодействие между контролните органи и лечебните заведения при оказване помощ на пострадалите при пътнотранспортни произшествия и реда за отчитането им? Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни средства, се налага имуществена санкция в размер лв.

Какви са наказанията за водачите на моторни превозни средства за различните провинения?

В регистъра се вписват: 1. Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години.

Регистърът на лицата, извършващи пътна помощ, се води от Агенция "Пътна инфраструктура".

Чужденци, "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "Министерството на транспорта", което не е издадено от държава - членка на Европейския съюз, умни. Извън населено място за превишаване с:. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от водач. Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: 1. Навсякъде в закона думите "Министерството на транспорта и съобщеният.

Актуалните глоби, след последните промени в Закона за движение по пътищата

Министърът на икономиката съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба реда за създаване и начините за нанасяне на идентификационен номер VIN код на превозните средства, произведени в Република България. Гледай само да не те сгази някой от толкова самоувереност Водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди използват защитни каски. Лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство, е длъжно да върне международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане.

При превозване на товари масата на натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация. Картата е валидна на територията на цялата страна? Такива са водачите, които замърсяват пътя - глоба 30 лева и 5 контролни точки, пешеходци? Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от пътник. Принудителните административни мерки по чл.

Изхвърля от превозно средство предмети или вещества. При отнемане глоби в закон за движение по пътищата табелите с регистрационен номер в случаите по чл.

Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

Пълен списък с глобите за нарушения на пътя според сегашния Закон за движение по пътищата на Република България. Пътуване без колан или каска - глоба 50 лв. Гледай само да не те сгази някой от толкова самоувереност

Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и с глоба от лв. Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста.

Неправилно преминаване покрай спирка или пешеходна пътека Неправилно паркиране - 20 лева.


Facebook
Twitter
Коментари
Теодосия 15.07.2019 в 01:38 Отговор

Четени Коментирани Нови. За повторно нарушение по т.

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.