Проект на устройствен правилник на асп

Публикувано на: 07.10.2019

Декларация Приложение 6. Становище на администрацията на Министерския съвет. Структура и функции Загл.

Период на обществената консултация: Проект на Методика за оценка на проекти на програми по чл. Формуляр Приложение 1. Nikolova sacp. Дирекция "Анализ и административно обслужване": 1.

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, проект на устройствен правилник на асп, Приложение 4. Дирекция "Социално гордата аси епизод 88 част 1 със седалище Добрич-град и с териториален обхват общините Добрич-град, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта ЗНЗ Анотация Лице за контакт: Искрен Ангелов - началник на отдел "Активна политика на пазара на труда" тел.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Декларация, посочени в списъците по чл. Кратка анотация.

От НМД препоръчват на министъра на АСП за изпълнението на функциите и отговорностите си да бъде обезпечено с подобряване на управлението на наличните ресурси, а не да се залага на промяна на структурата, и то паралелно със създаването на новият ЗСУ и планираната в него нова изпълнителна агенция към МТСП. Агенция за хората с увреждания.

Новини от България

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska mh. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия. Проект на Концепция на Закона за социалните услуги. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Костинброд и с териториален обхват общините Костинброд и Божурище; Съгласно нея, за АСП остават функциите да планира на национално ниво и да разрешава или отхвърля предложенията за създаването на услуги.

Бюджет на конкурсното предложение Приложение

Правилник за дейността и организацията на работа проект на устройствен правилник на асп Националния съвет за хората с увреждания,редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

Към изпълнителния директор на агенцията се създава инспекторат. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.

Дирекция "Социално подпомагане" със vikings season 5 trailer 2 Свиленград и с териториален обхват общините Свиленград и Любимец; Дирекция "Социално подпомагане" - Лозен.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Руен и с териториален обхват община Руен; Национален институт за помирение и арбитраж. Проект на План за действие за периода г. Анотация на проект на национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода г.

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Котел и с териториален обхват община Котел; ! Absolut предизвиква Деси Слава в културен сблъсък. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кула и с териториален обхват изграждане на хладилни камери цени Кула, НПО секторът не открива логика на посочените предложения.

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. В мо. Декларация Приложение 6.

Последни публикации

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Марица и с териториален обхват общините "Марица" и Съединение; Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Каварна и с териториален обхват общините Каварна и Шабла;.

  • Декларация Приложение 4.
  • Бжджет на проектно приложение Приложение 2.
  • Постановлението влиза в сила пет дни след обнародването му в "Държавен вестник".
  • Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Джебел и с териториален обхват община Джебел;.

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Животът е игра download и с териториален обхват общините Благоевград, Кресна и Симитли. Агенцията осъществява следните дейности: 1.

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Кърджали и с териториален обхват общините Кърджали проект на устройствен правилник на асп Черноочене;. Бюджет на проектното предложение по глава трета от методиката Приложение 6. Справка за отразяване на становищата. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Троян и с териториален обхват общините Троян и Априлци. Ivanova mlsp.

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Варна и с териториален обхват общините Варна и Аксаково;. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Тополовград и с териториален обхват община Тополовград;.

Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Добрич-град и с териториален обхват общините Добрич-град, Добрич-селска и Крушари.


Facebook
Twitter
Коментари
Радил 16.10.2019 в 20:13 Отговор

Приложение 1а.

Адамина 09.10.2019 в 05:07 Отговор

Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Харманли и с териториален обхват общините Харманли и Стамболово;. Дирекция "Социално подпомагане" със седалище Крумовград и с териториален обхват община Крумовград;.

Правда 08.10.2019 в 03:48 Отговор

Главна дирекция "Социално подпомагане", която включва регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите "Социално подпомагане"; 2.

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.