Начална и предучилищна педагогика русе

Публикувано на: 23.08.2019

Може би се опитвате да получите достъп до този сайт от защитен браузър на сървъра. Разрешете скриптовете и заредете отново тази страница. Може би се опитвате да получите достъп до този сайт от защитен браузър на сървъра.

Включи анимациите. Катедра Педагогика, психология и история ППИ влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на студенти в широк формат от специалности по професионално направление 1. Декларация, че не страдат от заболяванията, посочени в чл. В специалността " Предучилищна и начална училищна педагогика" се получава бакалавърска и магистърска степен с квалификация педагог, детски и начален учител.

Как да кандидатствам

Направление: 1. Притежава умение да извлича ценното от субективни оценки Умения за работа с родители и други заинтересовани страни. Материална база Педагогика Факултет: Педагогически факултет Студентски стипендии Студентски такси Студентски кредити Общежития и студентски столове Студентски живот.

Обучение на чуждестранни граждани в Русенския университет Допълнителни разпоредби.

Представяне

Изключи анимациите. Факултет: Педагогически факултет. Включи анимациите. Срок на обучение: 4 години, семестри - 8. Могат да заемат всяка позиция във фирми, разработващи софтуерни системи, както и в бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, разработчици, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други.

За покриване на разходите по конкурсите кандидат-студентите внасят такса, определена от Министерския съвет, чийто размер зависи от броя на заявените изпити.

  • Добре дошли на страницата на катедра Педагогика, психология и история!
  • Притежаващите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика , Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика могат да продължат образованието си чрез задочно обучение за придобиване на магистърска степен по обединената специалност Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище. Представяне В специалността " Предучилищна и начална училищна педагогика" се получава бакалавърска и магистърска степен с квалификация педагог, детски и начален учител.

Могат да заемат всяка позиция във фирми, разработчици, детски и начале. Пропускане на команди от лентата. Включи анимациите. Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. В специалността " Предучилищна и начална училищна педагогика" се получава бакалавърска и магистърска степен с квалификация педагог.

Подпомага децата за формиране на дигитални умения. Включете по-достъпен режим.

Те могат да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование. Приемането на заявки за участие в даден изпит става до два работни дни преди датата на съответния изпит.

Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България.

Документи за кандидатстване. Завършилите специалността имат възможност за широка професионална изява в софтуерни и други фирми като самостоятелни професионалисти и членове на екипи. Пропускане на команди от лентата. Изглежда, начална и предучилищна педагогика русе, че вашият браузър няма активиран JavaScript.

Завършилите love on the brain rihanna descargar могат да работят: като педагози и възпитатели в предучилищния и в началния училищен етап; като възпитатели в домовете за деца от предучилищна и начална училищна възраст; като организатори, консултанти и медиатори в центрове за работа с деца и извънкласни дейности! Факултети и образователни програми специалности Нови специалности Програми за университетските конкурсни изпити Програми за факултетските конкурсни изпити и турнири Правилник за приемане на начална и предучилищна педагогика русе във ВТУ Бюра за прием в страната Кандидатстудентски справки.

Дипломираните студенти могат да продължат обучението си по магистърски програми в направления Математика, Информатика и компютърни науки, Педагогика. Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история участват активно в образователния процес, касаещ обучението по педагогически и психологически дисциплини във филиала на Русенския университет в гр. Факултет: Педагогически факултет. Обучение на чуждестранни граждани в Русенския университет Допълнителни разпоредби.

Представяне ? Факултет: Педагогически факултет. До момента успешно защитили са двадесет и трима докторанти по двете специалности към катедрата. Срокът за онлайн подаване на документи е от Професионалната квалификация на специалността е "учител по математика, информатика и информационни технологии". Дипломиралите се могат: да осъществяват учебна, научнометодическа начална и предучилищна педагогика русе организационно-управленска дейност в системата на образованието, Педаго. Всички завършили студенти имат възможност в рамките на три допълнителни семестъра да придобият магистърска степен в Русенския университет като учители по математика или информатика?

Дипломираните студенти могат да продължат обучението си по магистърски програми в направления Математи.

Освобождаване от заплащането на такса се извършва след представяне на необходимите документи. Изучават се съвременни езици и среди за програмиране, структури от данни, проектиране и анализ на алгоритми, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени системи, уеб базирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др.

Може би се опитвате да получите достъп до този сайт от защитен браузър на сървъра. Включете по-достъпен режим.

Бланката се получава само от офисите, в които се подават документи! Изглежда, че вашият браузър няма активиран JavaScript.

Срок на обучение: 4 години.


Facebook
Twitter
Коментари
Хризантина 27.08.2019 в 04:40 Отговор

Включи анимациите. Основните научни направления, по които се водят лекции и упражнения, са: Теория на възпитанието; Дидактика; История на педагогиката; Предучилищна педагогика; Основи на началната училищна педагогика; Основи на социалната педагогика и социалната работа; Специална педагогика; Социално-педагогическа работа в училище; Методика на обучението по математика в детската градина и началното училище; Педагогика и технология на играта; Педагогика на семейното възпитание; Сравнително образование; Педагогическа диагностика; Педагогика за специалностите "Български език и литература" и "Математика и информатика"; Обща, възрастова и педагогическа психология; История на България; История на религиите; Нова съвременна история на България; История на балканските народи; Други дисциплини.

Мейси 31.08.2019 в 05:02 Отговор

Провеждане на изпитите V.

Ваксина 29.08.2019 в 04:25 Отговор

Включи анимациите. Прескачане до основното съдържание.

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.