Фми избираеми дисциплини летен семестър

Публикувано на: 02.08.2019

Стоилова, Б. Семинар "Допълнителни въпроси от ДИС". Топология за информатици.

GNU Системи. Еволюционни модели на биологични системи. Числено интегриране. Макроикономика 2. Семинар по топология. Data bases in English.

Многоагентни системи и социална роботика! Зафирова-Малчева, И. Софтуерни архитектури - практикум. Марков, ас. Добрев 2 поток хонорувани : Б.

Форма за търсене

Представяния на компактни групи на Ли. Подготовка за интервюта. Функционални пространства и теория на интерполацията. Компютърни архитектури - практикум. Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства I.

Структури от данни-практикум -спец. Дизайн и анализ на алгоритми втора част. Размити множества и приложения. Учебен семинар по Частни диференциални уравнения. Риманови повърхнини.

Prof M. Business Intelligence BI. Въведение в Juniper мрежите. Михнев, ас.

Цифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн. Потоци на Ричи. Илиев КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. Езици и среди за обучение. Потоци на Ричи. Логическо програмиране.

Бази от данни-практикум - спец. Дълбоко обучение с Тензорфлоу. Желязкова, М.

Интернет на нещата. Небесна механика. Блокови вериги - архитектури и приложения. Увод във виртуализационните технологии. Геометрия на движението. Компютърна графика с WebGL. Билярски, Д. Андрей Сариев 15 ч.

Теодор Тошков хон. Семинар "Допълнителни въпроси от ДИС". Програмиране за iOS със Swift. Калин Георгиев, доц.

Матрични модели. Складове от данни и бизнес анализ! Познавателни процеси в математиката.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.