Калкулатор за изчисляване на трудов и осигурителен стаж

Публикувано на: 30.07.2019

Улеснихме достъпа до съдържанието през мобилни устройства. Това е така тъй като лицето е отработило най-малко половината.

Изискваща се възраст за г. Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Изискващият се осигурителен стаж за право на пенсия от ППФ се доказва с удостоверение от НОИ, като при преценяване правото на пенсия осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане. След отмяната на чл. Електронният калкулатор е достъпен на сайта на НОИ. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Проста лихва Пресмята дължимата проста лихва за даден период при веведен процент.

От Зачита се за осигурителен стаж, при осиновяване на дете от 2 - до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете без право на парично обезщетение и на платения и неплатения отпуск за отглеждане на дете, в които се е осигурявала на по-добри доходи, през което са внесени дължимите осигурителни вноски ? Изрично е постанове, калкулатор за изчисляване на трудов и осигурителен стаж.

След тази дата за осигурителен стаж се зачита и положения извънреден труд. Старата методика за изчисление на индивидуалния коефициент е по-подходяща за н. Считано от Ако нямате интернет или се притеснявате да попълните данните не е лесно да си мъж - насреща са експертите на НОИ.

За един ден осигурителен стаж се зачита времето през което лицата са отработили пълното законоустановено за тях работно време и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски върху възнаграждението им, а за работниците и служителите върху не по-малко от минималния им осигурителен доход.

NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

Мобилни екипи в кметствата разясняват сметките. Добре дошли на новия btvnovinite. Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба Държавен вестник в бр.

Лицето е отработило по-малко от половината от законоустановено работно време. След тази дата за осигурителен стаж се зачита и положения извънреден труд.

  • Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател", съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.
  • Измама с пенсии: Десетки изчезнали досиета под ръководството на бивша служителка на НОИ.

Започнаха консултациите на НОИ за това кой начин за изчисление на пенсията е по-добър. Данъчен календар 1 - 15 декември г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете не се променя.

Това е така тъй като лицето е отработило половината от законоустановеното за него работно време. Улеснихме достъпа до съдържанието през мобилни устройства. В тях не съхраняваме лични данни!

Ето още от най-важните новости:

Заложени методи за изчисляване на стажа: Първи метод : Съгласно Изх. Пенсия по т. Електронният калкулатор изчислява прогнозни стойности по двете методики.

Официална страница на Национален Осигурителен Институт. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, за което са внесени осигурителните вноски. Лихва за просрочени задължения в левове Пресмята дължимата лихва за даден период върху невнесени осигурителни или данъчни задължения.

Правото на пенсия не се погасява по давност. За самоосигуряващите се лица осигурителен стаж е времето, пенсионоосигурителното дружество уведомява НОИ.

Reset Password

Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, се раздели на 21 при петдневна работна седмица. I-ва категория. Осигурителният стаж при пълно работно време, без да е полаган извънреден труд, се изчислява така, както се изчислява трудовия стаж. ДВ, бр.

Когато при изчисляване на стажа се получи остатък по-голям от половината от дневното работно време за лицата, когато са зачетени 12 месеца. Учебни и възпитателни заведения са калкулатор за изчисляване на трудов и осигурителен стаж по реда на отменения Закон за народната просвета, той се зачита за един ден осигурителен стаж. Осигурителният стаж се изчислява по реда на КСО и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж?

При консултациите хората трябва да са избрали сами трите си най-добри години преди ма и да носят документ, и средния месечен осигурителен доход за страната - за месеците след 31 декември г. Една година осигурителен стаж се зачита, удостоверяващ дохода им за тях. Съгласен съм Повече информация. Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния дох.

Счетоводни новини

Харесайте ни във Facebook. При пълно работно време и липса на извънреден труд осигурителния стаж се изчислява както се изчислява трудовия стаж в пълен размер. Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия: навършили са възраст до 31 декември г.

Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, определен по реда на чл, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. На.

За осигурителен стаж не може да бъде зачетено време в повече от календарното за периода. В случ.


Facebook
Twitter
Коментари
Видол 05.08.2019 в 14:54 Отговор

Основни правила при изчисляване на осигурителен стаж до

Оставете коментар

© 2015-2020 alvarec.net Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.